Nikita  Nikitin

Nikita Nikitin

Company: Ozon

Works on an iOS application for Ozon's order-delivery points. Fan of SwiftUI.

Talks from 2023 Spring season